9 Май

"Благословен да бъде Господ, Който успокои людете Си" 3 Царе 8:56

Докато цялото творение стене под товара на греха и мъката, светиите могат да пеят, да се радват, дори в самата мъка на живота, макар че и те напълно споделят резултата от греха и даже в повече от другите. Тайната на тяхната радост е двустранна: (1) Те изпитват помирение с Бога (2) Те са подчинили своята воля на Неговата. Те получават това ново взаимоотношение по пътя на вярата в техния Спасител- вяра в неговата кръв на изкуплението. Те влизат през "трудната порта" и по "тесния път" на посвещението към Бог- предавайки своята воля и със завет да вършат божествената воля според най-добрите им възможности. Z'11-381 R4892:5 (Hymn 186)