8 Май

"И Той, като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: Мълчи! утихни! И вятърът престана, и настана голяма тишина." Марко 4:39

Има много бури, които Господ разрешава да минат над неговата малка група последователи. Понякога цялото пътуване- живот е буреносно. Понякога ние пеем,"Когато бурите на живота са яростни". В неговото послание, апостолът споделя, че тези, които нямат бури, изпитания и трудности, е трудно да докажат, че са Божии деца; защото Бог не би се държал така със своите деца (Евреи 12:7,8). Ако сме деца на Бога, ние се нуждаем от изпитания и тестове, за да можем да участвуваме в наследството на светиите в светлината( Колосяни 1:12). Във всички тези изпитания, тенденцията е да се приближим към Господ, да се почувстваме, че се нуждаем от подслон и грижа. Така че благословии идват от тези бури, буквални или символични. Z'13-150 R5239:2 (Hymn 106)