7 Май

"Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие... когато бяхме с Него на светата планина." 1 Петър 1:16,18

Християнският опит днес се базира на същата основа. По-искрените и стремителни последователи на Господ са поканени да отидат с него на планината на Преображението. Нашите очи на разбирането са отворени. Ние виждаме чудесни неща- стари неща в нова светлина и нови неща, които ще бъдат в наши дни. Със сигурност напредналият Християнин вижда нашия Господар, озарен в нова светлина, колкото е в по-близко приятелство с Него и с Отца на светата планина! Нека това бъде наш благословен опит ! Като седим с Христос в небесата, бихме оценили повече и повече нещата на царството, в сравнение със земните неща. Z'11-376 R4890:5 (Hymn 201)