6 Май

"Върни се, душе моя, в успокоението си, Защото Господ постъпи щедро към тебе." Псалм 116:7

За да се радваме на този съвършен мир, ние трябва да имаме непоколебимо доверие в любовта на нашия Баща и в неговата вярност.Когато гледаме към звездното небе, ние виждаме изявена силата и величието на Бог, но нашите сърца и ум не биха се поддържали от това; ние трябва да получаваме подаръци от него, но без знанието за спазване на вярността, ние не бихме узнали дали тези подаръци не са само наранявания от Противника. Но ако имаме правилната основа на вярата, ако сме се научили да познаваме нашия Баща чрез Словото (единствения начин да го опознаем), ние бихме имали доверие в него.Z'14-103 R5432:5 (Hymn 107)