5 Май

"Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни." Псалм 68:19

Колко любящ и мек е нашия Бог и колко мъдър и силен! Неговите обещания никога не са отпаднали за тези, които са вложили доверието си в него. Ние може да чувстваме, че нашите усилия да бъдем добри и да правим добро са много непродуктивни и че опозицията е много силна. Но когато сме слаби, тогава осъзнаваме нашата безпомощност и некомпетентност и че сме силни в Господа и в неговата мощ. После можем да осъзнаем, че неговата сила усъвършенства нашите слабости. Фактът, че сме слаби и немощни не може да ни раздели от любовта и силата на нашия Бог, докато се стремим да вършим неговата воля; защото " той знае нашата слабост, знае, че сме прах." Z'15-345 R5803:2 (Hymn 185)