4 Май

"Защото Тоя Бог е наш Бог до вечни векове; Той ще ни ръководи дори до смърт." Псалм 48:14

За нас е направено да погледнем към Господното провидение в нашите дела сега, в нашите страдания и изпитания, като видим, че то ни предпазва от жегата на преследването, страданието и изпитанието, а в друго време на тъмнина, то ни озарява и освежава. И ръководството на божественото провидение възнамерява да бъде с нас, докато сме неговия верен Израел на Бога, докато преминем през Йордан към небесния Ханаан и не се нуждаем повече от специално ръководство. Благословени са тези, чиято вяра е будна и са нащрек и които разпознават Господното благоволение, което света на вижда и което могат да разпознаят само тези, които имат правилна нагласа да го оценят. Z'07-155 R3997:3 (Hymn 87)