3 Май

"Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил." Йоан 7:16

Учението на всички представители на Господа трябва да бъде в същите рамки- не човешки спекулации и философии, но Словото на Бога- " Който има истински сън, нека разказва съня, И оня, който има послание от Мене, нека говори Моето послание вярно." (Йеремия 23:28) "При закона и при свидетелството: ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях." (Исая 8:20) "Проповядвай словото, настоявай на време", дори когато е неудобно за теб. (2 Тимотей 4:2) "Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър" (Евреи 4:12) "Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина." (Йоан 17:17) " Те приеха знание от тези, които бяха с Исус" и се учеха от него. (Деяния 5:13). Така че тези, които са верни и лоялни към Господ и към Словото, и неговото свидетелство не говорят неясно и неопределено на света, но изявяват съобщението на Бог, "хубавите неща на голяма радост, които ще дойдат за всички хора" " в определеното време". Z'06-57 R3726:6 (Hymn 22)