1 Май

"Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Христа {Гръцки: Него.} разпнат." 1 Коринтяни 2:2

Умолявам ви, братя, тъй като имате стойността на победната надежда, поставена пред вас в Евангелието, да не слушате измамителни духове и бесовски учения, както апостолът ги описва в 1 Тимотей 4:1, но със стабилност в целта, прилагайте за себе си едното нещо, за което сте призовани и имате привилегията да правите като переспективни членове на царското свещеничество. Нека никога не забравяме, че ние сме "специални люде", отделени от голямото тяло на номиналните Християни, както и от света, като имаме по-високи надежди, цели, амбиции и благосклонност, с ясно прозрение за дълбоките неща на Бог, като сме повикани от предишната си тъмнина в неговата чудесна светлина. И ако това ни отделя от света и Християните, които широко взимат участие в духа на света, не ще бъде чудно да видим, че те не са в хармония с нас и дори игнориращи ни и опозиращи ни! Z'16-307 R5970:1 (Hymn 313)