30 Април

"Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината." 2 Тимотей 2:15

Ако е било мъдър и подходящ курс за нашия Господ да отиде настрани и да изучава божествения план, преди да започне своята публична служба, то колко повече неговите последователи трябва да чувстват като задължение, заради падналата си природа и несъвършена оценка, да търсят съвет от Господното Слово и Дух, като се уверяват каква работа за Господ трябва да се свърши в неговото лозе, преди да се започне каквато и да е друга работа. Ако такъв курс се следва генерално сега, то би имало много по-малко празнословие за името на Господ, малцина биха чувставли, че е тяхна привилегия да бързат да служат на Господ, без да са изучавали внимателно божествената воля или програма, засягаща тази дейност, по-малко биха били препятствията за Господния план, на който те искат да служат. Нека и ние прилагаме все повече думите на апостола към Тимотей. Докато изучаваме, ние бихме имали всяка причина да се съмняваме за нашата подготовка или употреба в Господната служба. Първо идва посвещението, изцяло, безрезервно; второ, като изпълнение на първата стъпка на този обет, идва изучаването на божествената воля, божието Слово, божият план; и със следването му, идва трудът в Господното лозе. Z'06-40 R3717:1 (Hymn 154)