29 Април

"Търсете мир с всички" Евреи 12:14

Като нови създания, ние трябва да сме много ревностни, да продължаваме да растем, да увеличаваме силата си, за да победим плътта. После ще бъдем спасени. "Себе си" е нашето бойно поле. Много от Господните люде имат голям дан естествена борбеност. Борбеност е необходима, иначе ние никога не ще победим. Но ние трябва да се ограничим да не воюваме с братята; и да не влизаме в индивидуална битка с дявола. Ние не сме от неговата категория. Но ние трябва да му устояваме. Скоро Господ ще го задържи и ще го върже за хиляда години. Той ще победи Противникът и ще поправи всички негови дела. Ние не трябва да се надяваме да победим Сатана или неговите дела, докато сме в плът. Това не е наша мисия. Това, което Господ ни е дал да правим е, да победим себе си, да контролираме това тяло, което е от падналата раса на Адам, да държим себе си така, че безумния да не ни докосне. Z'16-212 R5923:5 (Hymn 242)