28 Април

"Понеже ако обичате само ония, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро само на ония, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? защото и грешниците правят същото." Лука 6 :32,33

Стандартът на Божиите люде е повисок от този на благодарността, макар и да я включва. Нашият стандарт е на благоволение, прошка към тези, които ни погазват, които говорят зло и неверни неща срещу нас. Тези, които навлизат в такава степен на подобие на характера на Господ, получават пропорционално допълнително благословение от него и са поканени да се радват на преливащо щастие и да знаят, че ще имат награда на небето. Z'08-202 R4200:5 (Hymn 219)