27 Април

"Защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки." 1 Йоан 5:3

Който има благодарност в сърцето си към Господ за тези благословии, този, който ги е оценил и е благодарен, наистина не би търсил да служи на Господа с цялото си сърце! Този, който е с такава нагласа, не би си спомнил думите на Божието слово да търси божествената помощ в съблюдаване на неговите изисквания, като си спомня становището: "Ако ме обичате, пазете моите заповеди." За такива ежедневно заповедите се разшряват и се увеличават. Ако той е благодарен и оценява Божественото провидение към него в миналото, дълбочината на значението на Божиите заповеди не би била толкова мъчителна за него; но той ще се радва ден след ден да бъде в унисон с Божествената нагласа:" Аз желая да върша твоята воля, О мой Боже,твоят закон е написан в сърцето ми". Така и е с нас. Както апостолът казва, ние ще спазваме неговите заповеди, и те не ще са тежки за нас и това ще е доказателство за нас, че обичаме Бог и че той ни обича и че сме запечатани и подпечатани все повече и повече с неговия Дух, духът на истината. Z'08-203 R4201:5 (Hymn 225)