26 Април

"Часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато изпърво повярвахме.Нощта премина, а денят наближи." Римляни 13:11,12

Ако в неговите дни апостолът е казал на светиите," Часът е вече настанал да се събудите от сън " и т.н., защото те са били влезнали в Евангелския век с неговите привилегии да вземат участие в надбягването за наградата на висшето призвание, то с колко по-голяма сила тези негови думи са приложими за последните дни на този век! ... Да, "ноща премина" и " денят ( на победния хилядолетен ден) е близо". Дори сега сивото разсъмване се вижда. Това е денят, когато нежният Младоженец ще получи готовата и чакаща го невеста и времето за приготовлението и събирането ни е кратко. Наистина е велико време за събуждане; защото нашето спасение, нашето славно избавление е много близо. Z'06-246 R3830:5 (Hymn 230)