24 Април

"А посяното на добрата земя са тия, които слушат словото, приемат го, и дават плод." Марко 4:20

Нека, мили братя, сме не само сигурни, че нашите сърца са от добра почва, а да бъдем сигурни, че сме получили и развили доброто семе, Словото за царството, но нека търсим също да донесем повече плодове. Да видим, че някои може да дадат плод тридесет, някои шестдесет, някои- стотици за слава на Господаря; нека определим, че чрез милостта на Бог, като знаем, че тя е наша и ще ни помага, бъдем от тези, които донасят стотици плодове- от нашия възможно най-голям капацитет и измерване на Божията служба. Как можем да увеличим нашата вярност? Ние отговаряме, като увеличим искреността в сърцата си, което ни подготвя за увеличаване броя на семената и което ни подготвя към усъвършенстване. Жътвата е близо: нека имаме усърдие, докато все още имаме възможност, за да може да ни намери нашия Господар като даващи плодове до най-голямата степен на нашите физически възможности, обстоятелства и подходящи ситуации. Z'06-126 R3765:1 (Hymn 225)