23 Април

"Защото Господ няма да остави людете Си заради великото Си Име" 1Царе 12:22

Самуил апелира към Израел по плът и ги кара да си припомнят колко велики неща Бог е направил за тях като основание за благодарност и вярност към Него- тяхното освобождение от Египет, ръководството през пустинята и тяхното влизане в земята на Израел; но ако приложим тези думи към духовния Израел, с колко по-голяма сила идват те към нас! Господ ни е освободил от египетското робство, робството на греха и смъртта. Той ни е извел от тъмнината в своята чудесна светлина. Той не само изкара нашите нозе от гибелната яма и глинената кал, но ги постави върху Скала, Исус Христос: и повече! той постави нова песен в нашите уста, и повече- любящата милост на нашия Бог. Той не само прости нашите грехове, но ни прие чрез Исус и ни покани за сънаследници с Христос. Той не само ни даде надхвърлящи очакванията обещания да радват сърцата ни в странстването ни тук, но и запази за нас неща, надвишаващи величие и ценност, в които ни разреши да погледнем или предвкусим чрез Светия Дух, залог за нашето наследство. Z'08-203 R4201:4 (Hymn 19)