21 Април

"Както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие." Колосяни 3:13

Нагласата да прощаваме винаги трябва да бъде с нас и трябва да се изявява от нас по всяко време. Нашата любяща щедрост и нежност, желание да не мислим зло- или колкото е възможно по- малко- трябва да се изявява във всички думи и действия на живота. Това е курса да сме подобни Богу. Бог има нежно, благосклонно, щедро чувство към нас, дори когато още сме били грешници; нито той е чакал грешниците да помолят за прошка, но веднага е показал своето желание за хармония и готовност за прошка. Цялото Евангелско послание е с такъв ефект: " Бъдете помирени с Бога". Нашите сърца трябва така да са изпълнени с чувството за прошка, така че лицата ни да нямат твърдо изражение, нито нашите думи или порицание да имат горчивина. Напротив, те трябва да представят любяща прошка, която трябва да имаме в сърцата си през цялото време. Z'12-67 R4978:3 (Hymn 21)