19 Април

"Но казвам ви, че отсега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си. " Матей 26:29

Когато дойде царството, всички страдания и изпитания на сегашното време ще са преминали, мачкането на гроздето в пресата за вино ще е приключило и вместо вино ще има радост и ободряване, като те ще бъдат благословени извън представите ни и ще са вълнуващи за всички, които истински имат приятелство с нашия Спасител в страданията на сегашното време и така и ще имат бъдеща слава. Времето на Царството е близо- 1800 години разбира се са по-близо, отколкото когато нашия Господ е обяснявал за Царството с думи и доказателствата за неговото начало са все повече и повече. Нашите сърца трябва пропорционално да се радват за идването му и пропорционално трябва да сме верни в сегашното време в изпиването на чашата на тъгата, страданието, срама и оскърблението, като така показваме нашата любов и лоялност. Z'04-143 R3365:1 (Hymn 225)