18 Април

"Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички!" Матей 26:27

Нашият Господ ясно подчертава, че чашата, плодът на лозата, представлява неговата кръв, или живот; не живот запазен, но пролян и отдаден, отстъпен, пожертван живот. Той ни казва, че е заради опрощението на греховете и че всеки ,който е негов, трябва да пие от тази чаша- трябва да приеме неговата жертва и да я оцени чрез вяра. Всеки, който би бил опростен чрез вяра, трябва да приеме живот от този източник. Няма друг начин, за да има вечен жияот, освен чрез възприемането на кръвта, веднъж пролята, като изкупителна цена за греховете на целия свят. Няма друго име, дадено под небето или сред хората, от което да бъдем спасени. По същата логика, няма друг начин, по който ние можем да приемем новата природа, освен чрез възприемането на поканата на нашия Господ да пием от неговата чаша и да бъдем пречупени с него като членове на един хляб и да бъдем погребани с него в кръщение до смърт, така че да бъдем с него във възкресението със слава, чест и безсмъртие...

Нека, когато празнуваме това голямо възпоменание, отдадем благодарност на Господ за неговото опрощение и също за грандиозната привилегия, на която се радваме като съучастници в жертвата на нашия Спасител, като оставим назад това, което не е свързано със скърбите на Христос. И докато скърбим и сме мисловно отдадени, обмисляме и с препълнени сърца проучваме това събитие, нека, както Господ, победим с вяра и продължим да пеем песни на слава на този, който ни извика от тъмнината в своята чудесна светлина и който ни даде привилегията да имаме приятелство с него във великата транзакция, която е в действие сега. Z'01-76 R2772:6; 2773:5 (Hymn 122)