17 Април

"Размислете за Този, Който издържа от грешните такова противоречие против Себе Си, та да ви не дотегва и да не ставате малодушни" Евреи 12:3

Разказът за срама на нашия мил Спасител, издържал така търпеливо заради нас, е много вълнуващ и може би неговото четене и обмисляне е довело много сърца до разкаяние, повече, отколкото което и да било друго. Нито пък разказът губи своята сила за тези, които вече са приели спасението чрез Господа, направено с неговата кръв; то разтапя нашите сърца всеки път, когато имаме в предивид как той е издържал на такива големи нападки от страна на грешниците, като си спомняме, че това е било незаслужено от него и че това е било част от неговата жертва за нас. Апостолът подчертава една от най-силните поуки на този предмет, като ни алармира, че и ние, като последователи на Господа, трябва да имаме в предвид смирението, търпението и страданията на Христос, като издържаме и най-несправедливото, и да не се уморяваме,а да издържаме сравнително леките неволи, докато търсим да вървим в неговите стъпки. Z'98-160 R2313:5 (Hymn 212)