16 Април

"Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло. " Матей 26:26

Както хлябът представя и символизира цялата храна, така и учението на този символ е, че който би имал живот чрез Христос, ще трябва да приеме това като резултат от неговата жертва.Той умря, за да можем ние да живеем. Правата и привилегиите, които той доброволно предаде, могат да се "ядат", да се приложат подходящо от всички, които имат вяра в него и които възприемат него и неговите инструкции- всички се считат, че имат съвършена човешка природа със всички права и привилегии, но загубена от Адам и после изкупена от Христос. Никой не може да има вечен живот, освен ако не яде този Хляб от небето. Това се отнася не само за вярващите в сегашното време, но и за тези от бъдещия век. Техните права за живот и привилегии ще бъдат признати, само ако зачетат неговата жертва. С една дума, хлябът, представляващ тялото на нашия Господ, ни учи за нашето оправдание чрез възприемането на неговата жертва. Z'06-334 R3879:6 (Hymn 2)