15 Април

"Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. " 1 Коринтяни 15:20

Другите са били събудени от съня на смъртта временно, като после са попаднали обратно в смъртта, но нашият Господ Исус е "първородният от мъртвите", "първият плод от тези, които спят"- както апостолът декларира, той е бил първият, който е могъл да се въздигне от смъртта. Неговото възкресение е възкресение към живот- за усъвършенстване към духовно ниво. Затова, че е първият плод от тези, които спят, приложението е, че другите, които спят подобно ще бъдат възкресени като духовни същества по същия начин. Да бъде първият плод означава, че другите ще бъдат от същия вид, въпреки че нашият Господ беше първият плод на всички, които са заспали, в смисъл, че неговото възкресение изпреварва всички други възкресения, като в друг смисъл, той е първият плод на църквата, която е неговото тяло. Все пак в широк смисъл, Христос, Главата и тялото, са първите плодове, доведени към живот от целия свят; както апостол Яков изрязява предмета: "От собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания." Z'04-173 R3377:5 (Hymn 285)