14 Април

"Голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието." Матей 15:28

Колкото повече изучаваме предмета на вярата, толкова повече сме убедени, че в Божиите очи вярата е не само незаменима, но и много скъпоценна. Не можем да дойдем при Бог без вяра, не можем да пребъдваме в любовта му без вяра, не можем да получаваме ден след ден неговите милости и благословии, неговото ръководство без вяра в обещанията му. Не можем да се признаем за негови деца, родени от Светия дух и наследници на Бог, сънаследници с Исус Христос, нашият Господ, ако не упражняваме вяра в неговото Слово на обещания. Не бихме ходили ден след ден като последователи на Господ, ако не искаме да вървим с вяра, а не с физическо зрение, защото това е тест, който той поставя пред всички негови последователи. Ние не бихме видели, че опозицията от света, плътта и дявола, които са пагубни за нас, са всъщност благословения в маска, ако не упражняваме вяра в Божиите обещания, че така ще бъде.Така че ние не бихме били готови за небесното царство с неговата слава, благословии и привилегии, освен ако сега не упражняваме вяра, която ще ни даде възможност да се облагодетелстваме от различните уроци, дадени ни в училището на Христос. Z'06-171 R3787:5 (Hymn 174)