13 Април

"Така щото ... да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда" Евреи 6:18

Светиите наистина имат във всяка скръб и мъка благословено насърчение, за което светът е в пълно неведение. Никой, само Божието дете може да го знае. Какво е това насърчение?..То е нежен шепот на надежда и кураж, и любов, когато сърцето и плътта са почти пропаднали. Това е божествено насърчение, единственото насърчение, което го има във всяка добродетел на лекуване и освежаване. То е резервирано за тези почтени души, които вярно носят товарът и жегата на деня в служба на Царя на царете; докато тези, които равнодушно вървят със сегашния свят и с подмолните тендеции на плътската натура, не могат никога да имат интимността на тази сладост. Z'15-345 R5803:1 (Hymn 328)