12 Април

"Жалостив и милостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив." Псалм 103:8

Нашият текст ни напомня, че Господ е милостив и щедър, бавен да се гневи и обилен на милост и ние виждаме това добре илюстрирано в случая с Израел по плът по време на странстванията му в пустинята, в историята на Господните хора през този Евангелски век, духовния Израел и също с верните на Бога. Не можем ли да осъзнаем колко търпелив и щедър е Господ в нашите различни житейски изпитания? Не можем ли да видим как той ни е оправдал напълно и е отхвърлил закона отдавна и че само заради неговата любов и милост ни е позволено да дойдем по-близо до небесното царство? Със сигурност осъзнаването на тези неща трябва да ни направи по-смирени и доверчиви. И повече, Господ ни е информирал, че има по- нататъшно изискване, а именно че ако оценим величието на неговата милост чрез Исус, то ние ще изпитаме подобна милост и търпение към другите, които биха ни нападнали. Наистина, толкова е искрен Господ в целта да ни впечатли в това отношение, като е декларирал, че никой не би поддържал връзка с него, ако не развива този дух, този характер в отношенията си с братята и съработниците.Колко щедри, колко внимателни, колко умерени и опорщаващи трябва да бъдем в делата си към братята,специално към тези, които са ни наранили или накърнили интересите ни в някаква степен. Z'07-270 R4056:1 (Hymn 243)