11 Април

"Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите...Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си." Псалм 1:1,3

Тъй като висотите на съвършенството не могат да бъдат постигнати, докато все още сме в тези несъвършени тела, всяко дете на Бога трябва да ръсте непрекъснато и упорито в милост и всяка стъпка да се счита като стъпало нагоре към по-високо равнище. Ако не може да се отчете растеж в подобие на Бог или ако има тенденция за връщане назад, или дори застой, то имаме спешен случай. Нека непрекъснато бъдем устремени към примера, който Господ Исус ни остави - този модел на пълно изпълнение на Божията воля, за което целия Закон беше държан непорочен. Нека следваме неговите стъпки на праведност и на себежертване колкото е възможно повече като пълна мярка на любящ стремеж, вярност и лоялност към Бог и ние ще имаме благословено божие одобрение сега и победна награда от божествената милост в определеното време. Z'11-180 R4835:5 (Hymn 78)