10 Април

"Не като да угаждаме на човеците, а на Бога, Който изпитва сърцата ни. " 1 Солунци 2:4

Сърцето представя желанието, намерението; желанието трябва да се поддържа искрено и да бъде целенасочено към Бога, но ръководната сила е върху целия човек. Макар че желанието е контролиращата сила на човека, то е подвластно на влияния. Ако мислите са нечисти, нечестни, несвети, силата ще намалява все повече и повече. Мъдростта в съвета на апостола е какъв трябва да бъде характера на нашите мисли. Тези, които се стремят да станат съвършени в святост със страх от Господа -да се украсят със святост- те не трябва да позволяват мислите им да се лутат из различни пасбища, но трябва да са дисциплинирани да се хранят с чиста и здравословна храна. Z'11-165 R4827:2 (Hymn 114)