9 Април

"И заведе ги през прав път, За да отидат в населен град." Псалм 107:7

Истина е за духовния Израел, че е воден от Господ по правия път, по най-добрия път; и че истинските негови люде ще внимават в неговото ръководство и ще бързат да го следват. Накрая ще видим, че със сигурност Той ние водил по верния път, колкото и различен да изглежда този път, отколкото ние бихме избрали наш път за себе си. Трудността с мнозина е, че пътят, който те поемат не е този, който Господ е избрал и затова не е най-добрият, макар че Господ би разпоредил тяхното странстване да не им коства голямо нараняване, което иначе биха претърпели. Колкото повече знание за истината притежаваме от нашия Господ- толкова по-голяма ще е нашата любов към Господ- по-голяма ще е нашата вяра в Него, по-скъпоценни ще са резултатите в сегашния ни живот и в живота, който ще дойде, през който- както звезда от звезда се различава по славата- така по-верните от Господните люде, по- устремените и подобни на Христос, ще светят по-ярко, ще имат по- благословен дял и опит. Нека тогава, с пълна вяра в Него, който ни води, да вървим през идващите дни, побеждавайки и като победители, като се борим срещу света, плътта и Противникът, като сме силни не в себе си, но в Него, който ни извика и ни ръководи. Z'07-287 R4064:5 (Hymn 315)