8 Април

"Страхът от Господа е възпитание в мъдрост, И смирението предшествува славата." Притчи 15:33

Притчата за мъжа с греда в своето око, опитващ се да премахне тресчицата в окото на брат си, е силен метод на нашия Господ да поучи в необходимото смирение тези, които биха се учили от Бог. Като никаде другаде, смирението тук е поставено като фундаментална добродетел. Латинската дума за смирение е "хумус', основа. Това означава, че тя е почва на всички други добродетели. Тези, които мислят, че знаят всичко, не могат да научат нищо. Както Чалмерс казва: "Колкото повече човек изследва, толкова повече открива недостатъци на своя характер". Както Уитли подчертава, "Хиляди от най-големите грешки в нашите съседи са с по-малко последствия за нас, отколкото една малка наша грешка". Знанието за нашите грехове и недостатъци би смирило човечеството: но колко хубаво е да осъзнаем, че нашия съвършен Исус е бил смирен и всички свети ангели също! Z'12-165 R5029:3 (Hymn 95)