7 Април

"А Рут каза: Не ме умолявай да те оставя и да не дойда подире ти; защото, гдето идеш ти, и аз ще ида, и гдето останеш, и аз ще остана; твоите люде ще бъдат мои люде, и твоят Бог мой Бог" Рут 1:16

Важно е да отбележим следната мисъл тук: категоричността, с която Рут взима своето решение. Не е предположение да опита как би живяла в Юдея. А е взела решението до смърт. В това отношение всички истински решения са еднакви. Например, Християнинът не става истински Християнин, докато не направи категорично и изцяло посвещаване и остави света, неговите дела, неговата любов, надежди и амбиции и прекара дори до смърт живота си в служба на Господ. Стойността на категоричното решение във връзка с живота трудно може да се надцени. Животът на хиляди хора е изживян минимално, поради липса на взимане на решение. Категоричността в Бога е единственото условие, в което ние можем да се надяваме да "осигурим нашето призоваване и избиране". Z'15-23 R5614:4 (Hymn 303)