6 Април

“Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.” Исая 40:31

Всеки член на Христовото тяло, истинският Израел на Бог, има привилегията да получава непрекъснато ръководство от Господ във всеки опит през нашето пътуване в пустинята. Небесна манна е осигурена за нашето ежедневно съществуване. Водата на живота извира за нас за ежедневно за освежаване от обладаната Скала на Вековете. Пръчката за наказание на нашия Отец ни възпира, когато сме в опасност или когато се отклоняваме по забранен път. Как любящо той ни връща пак в правия път и лекува нашето непокорство и слабост! Със сигурност ние сме положили вяра в нашия небесен Водач. Така че да почиваме в него и да пазим съвършен мир. Z'14-296 R5548:4 (Hymn 185)