5 Април

"Но пак денем Господ ще заръча за мене милостта Си, И нощем песента Му ще бъде с мене." Псалм 42:8

Ако не сме готови да славим Господ, където сме и в каквито условия и обстоятелства сме, ние не бихме го славили, ако сме в различни обстоятелства и нашето състояние не изглежда да е най-доброто. Даниил може да спи по-добре в рова на лъвовете, отколкото Дарий в царския палат; този, който не може да намери покой в рова на лъвовете, когато това е определеното място за него, не би намерил покой, дори да бъде преместен в дворец. Човекът трябва да се промени, а не неговите обстоятелства на притежание, за да бъде щастлив и да прелива от радост и възхвала. Z'02-381 R3123:4 (Hymn 236)