4 Април

" А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло" Матей 25:8

Никой не може да вземе твърде много от Светия Дух, никой не може да се снабди в излишък, така че да снабди другите от своето излишество. Младоженецът е осигурил излишък предварително за всички, които са поканени да отидат с него на сватба, да бъдат снабдени подходящо, не само с дрехи и лампи, но и с олио; и ако някои не са грижовни в доставянето на олио, така те доказват своето несъответствие да бъдат в класа, който трябва да влезе с Младоженеца, преди да се затвори вратата. Това е есенцията на тази притча на нашия Господ- че тези, които се надяват да влзнат в царството и да споделят славата с него, трябва да имат предварителна подготовка. Ако те чакат до момента, до който вратата се затвори, колкото и да искат и да са нетърпеливи, те не ще бъдат подготвени- защото подготовката изисква време, търпение, грижа. Z'06-314 R3868:5 (Hymn 230)