3 Април

"Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо." Притчи 10:22

Когато видим знатен пример като този на нашия Господ, който е бил богат във всичко и който отдаде всичко, ние се радваме и осъзнаваме, че неговата жертва е толкова велика, така че пропорционално е голяма и неговата награда. Когато виждаме знатен пример като на апостол Павел, който е притежавал значително богатство на талант, влияние и финансови възможности, който е оставил всичко това като доброволна и радостна жертва в нозете на Господ, оставяйки го заради радостта на Божията служба, службата на истината, служба на братята, това кара сърцата ни да подскачат от радост; и ние така се чувстваме сигурни, че щом така богати са принесли своето богатство вярно и всеотдайно, съответно ще светят ярко в царството, когато бъде то установено и изявено. И така без съмнение ще бъде и с царското свещенство- според това колко са пожертвали техните притежания тези, които с радост издъжат заради Господ, заради истината, най-големия срам, най-големия позор, най-големите изпитания, най-големите преследвания в този настоящ живот и които имат опит, подобен на този на Господаря и Примера, тогава те ще са сигурни, че в пропорция с тяхната вярност, проявена чрез такива жертви, ще имат и голяма награда в бъдеще- както апостолът изявява: "Звезда от звезда се различават по слава" Z'01-55 R2762:3 (Hymn 277)