2 Април

“Възлюбеният от Господа ще живее безопасно при него.” Второзаконие 33:12

Само тези, които вярват на Отца като малки деца, могат да имат доверие на своя земен родител, могат да правят прогрес по стръмния път и имат кураж и сигурност, които са привилегия за тези, които са негови и без които неща не можем да имаме обещаните съвършен мир и почивка в сърцата си. „Според вярата ти ще ти се въздаде“, е обещанието. Желанието да се доближим по-близо до Бог трябва да бъде в сърцата ни, иначе ще се провалим да вземем и участваме в привилегиите с Христос. Такова желание е представено чрез нашия глад и жажда за праведност, които Господ очаква да види в нас преди да направи своите обвързаности с нас. Z'14-90 R5425:1 (Hymn 226)