1 Април

"Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят, И ще им покаже завета Си." Псалм 25:14

Този прекрасен завет, показан на всички, които търсят Словото искрено и чисто, ни уверява, че както нашия мил Спасител се е жертвал за нас и за спасението на света, като после е издигнат високо, така подобно верните ще страдат с него сега и после постепенно ще споделят неговата слава като съработници в царството, което ще благослови всички семейства по земята. О, такава изобилна милост! Такава любяща нежност! Каква нежна благосклонност! Какво доказателство на божествена мъдрост, умение, справедливост, любов и сила! Как тази наредба към Единствения Роден от Бащата ни показва него като наш Освободител и също като наш Господ и Глава, който според обещанието ще ни представи като негова невеста, чиста и безупречна с любов пред Отца. От тази гледна точка, признаването на Исус, нашият Спасител, Изпратеният от Бог, Спасителят на света, не е в накърняване на заповедта в текста," Йехова, нашият Бог е един", затова апостолите ни уверяват, че в съответствие с божествената власт, всички трябва да се поклонят на Сина, както се покланят на Отца- не да се поклонят на него като на Баща, но да се поклонят на него като Син, който Отец е определил да наследи всички неща, и който като близък с Отца, да благослови всички семейства на земята и който хиляда години по- късно ще предаде царството на Бог и Отец, който може да бъде всичко във всичко. Z'07-263 R4052:1 (Hymn 154)