31 Март

„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни“ Евреи 4:12

Във всеки случай Божието Слово е това, което внася смут и суматоха. Което е изпратено чрез старите пророци или чрез апостолите, или чрез реформаторите на тази век, е изговорено от Бог на небесата – неговото Слово е остро и деятелно, търсещо над човешките послания. То ще раздели, то ще отличи; ще намери търсещите истината, ще отдели другите; то е светлината, за която апостолът казва, Което се открива е светлина. Отношението на хората към възприемането на светлината, на истината е показателно повече от техните професии, независимо дали те принадлежат към светлината или към тъмнината. В нашето несъвършенство към справедливостта, ние бихме предположили, че някои са деца на светлината, които обаче всъщност не са и бихме предположили, че други са деца на тъмнината, които всъщност са с други сърца. Господ знае тези, които са Негови; Той показва кои са на негова страна и кои са на страната на тъмнината; нека бъдем спокойни нека сърпа на истината направи разделянето в жътвената работа и нека не бъдем своеволни и твърдоглави, но опиращи се на Господ. Нека търпеливо чакаме Той да направи разделянето с божествена любов и мъдрост- ние знаем, че неговият план е най-добрият, в края на краищата. Z'06-295 R3860:6 (Hymn 81)