30 Март

„И пееха песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете.“ Откровение 15:3

Колкото повече оценяваме божествената справедливост и праведност на присъдата смърт над нашата раса, толкова повече ще оценим любовта и милостта на Бог към нас и ще се радваме, че Той не иска никой да умре, а е осигурил начини достатъчно дълбоки и високи, така че всички да се обърнат към Него и да живеят- да имат вечен живот. Това осигуряване на милост не може да игнорира греха, нито да може да разреши на грешника да го игнорира. Необходимо е спасените да знаят, да оценят паднало си състояние, справедливостта на тяхната смъртна присъда и че тяхното възстановяване е възможно само чрез божествената милост. Докато не научат този урок, те не биха никога оценили божествената наредба и единственото условие, под което Бог би ги дарил с вечен живот, а именно - условията на възприемане на божествената милост и прошка и тяхното подчинение към Него и Неговите принципи на справедливост. Z'06-62 R3729:5 (Hymn 79)