28 Март

"Каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата." Матей 16:19

Декларацията във връзка с властта на Петър да вързва и отвързва, е била позната форма на изразяване за забрана и разрешение през онези дни. Един писател казва, "Никои други термини не са в такава употреба, както тези за завързването и отвързването в Каноническия закон на равините. Тези термини представят законодателната и съдебната сила на равинския офис." Тази власт е била споделена между всички апостоли (Матей 18:18,19) и ние вярваме, че имаме правилната представа за апостолите като представители на божията воля, и че по-късни последователи на нашия Господ нямат същата тежест и влияние като тях. Уважавайки апостолите, ние имаме потвърждение, че те са били водени от Бог и каквото са забранявали или позволявали е било под небесното ръководство и разрешение. Z'06-174 R3789:6 (Hymn 227)