26 Март

„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“ Деяния 1:8

Духът на Християнството е агресивен. Евангелието е положило цел пред вярващите, мотив, който ги вдъхновява към ентусиазъм от най-висока степен. Посланието е като горящ пламък, който трябва да бъде предаден на другите като истинската светлина. Иначе ще стане изчезваща, приглушена. „Не угасявайте Духът ,с който сте запечатани“, може със сигурност да се каже, че това се отнася до правилния мисионерски дух, както и до другите начини ... Нашето е послание със специална заслуга за тези, които сега имат уши да чуят и сърца да възприемат и оценят. Нашето е мисионерски лов на Господни бижута за неговото „царско свещеничество“, „ малко стадо“, неговите „избрани“- за тези, които ще бъдат просветени и ще получат помощ, за да достигнат до по-ясно знание за истината, така че да направят тяхното призоваване и избиране сигурно ,като сънаследници с техния Спасител в Царството. Z'09-93 R4359:3 (Hymn 116)