25 Март

„Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.“ Матей 7:17

Господните люде са от такъв вид, че техните плодове на живота хранят и освежават всеки, който е в близост с тях. От друга страна има хора ,които са като тръните- винаги разпръскват семена, които причиняват тревоги- фалшиви доктрини, зли прегрешения, грешки; и има такива, като бодливи храсти, които вместо да дават освежителен плод, постоянно достигат хората, за да ги спъват, да ги дразнят, да им досаждат, да ги ядосват, да ги тровят и нараняват. Господните люде не трябва да имат трудност да разграничат фалшивите учители, които искат да ги заблудят и овчарите ,които с готовност отдават живота си в служба на стадото. Едната класа са винаги създатели на грешки, подмолни копачи, разрушители. Другата класа са готови за помощ, съграждачи , укрепители, миротворители. Z'06-93 R3747:2 (Hymn 267)