23 Март

"Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите." 2 Петър 1:12

Да бъдеш установен в истината означава, че ние внимателно я изучаваме и изцяло я доказваме чрез „ Законът и свидетелството“ (Исая 8:20) и като последица, ние сме убедени в нейната достоверност; така че нашата вяра е непоколебима и непоклатима: ние знаем в кого сме повярвали; ние сме опитали и видяли, че Господ е добър; ние сме учавствали в сладостта на общението с Него; ние сме учавствали в неговия дух на кротост, вяра и божественост до такава степен, че сме оставени да бъдем водени от радостното осъзнаване на пълнотата на неговата милост, представена в чудесния план на вековете; и на нас ни е позволено да видим не само различните черти на този план, но също и необходимостта и разумността на всички негови мерки във връзка с пълното постигане на великите резултати в определеното време. Това означава да бъдем „установени в истината“ . Това наистина е най-благословеното състояние, което донася такъв мир и такава радост, каквато светът не може нито да ни даде, нито да ни отнеме. Z'02-307 R3089:3 (Hymn 93)