22 Март

"И светлината свети в тъмнината" Йоан 1:5

Който е получил светлината на истината трябва да се радва интелигентно на това; трябва да остави светлината да свети и над другите или чрез покриване на светлината със сандък, той ще демонстрира липса на кураж, на оценка, на искреност - качества, които Господ сега специално търси сред тези, които са поканени да споделят славата на Исус в периода на установяване на царството сред хората. Затова е важно нашата светлина да свети над хората; така че да желаем, дори ако трябва, да страдаме заради нашата лоялност към Господ и към неговото послание. И ние имаме Неговото Слово, така че който се срамува сега от него, то срамът ще продължава и нататък. Така че той не ще ни притежава като членове на неговия клас на невестата, не ще ни възприеме като негови асистенти в славата на трона си. Z'12-49 R4967:5 (Hymn 261)