21 Март

"Сега, прочее, стани та мини през тоя Йордан" Исус Навиев 1:2

Подобието е, че Исус, както Мойсей е бил смирен човек, покорен ум и вместо да заграби властта, както му е било нужно, Господ го е окуражил да поеме отговорността на лидер. Така ще е добре и за всички Господне люде, ако са също така кротки и стеснителни. Всички трябва да критикуват собствените си сърца и мотиви в тази връзка, така че ако се намери амбициозен дух, трябва да се напомня за опасността от него към самите нас и към Господните люде, с които сме в контакт, защото Господ опонира на горделивите, на самоуверените, на самохвалците и амбициозните, като показва милост към смирените. Z'07-281 R4061:1 (Hymn 229)