19 Март

„Не престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас.“ Деяния 20:31

На изпращане със старейшините в Ефес нашия любим апостол, който дошъл по път за Йерусалим , им дал ценен съвет, друго напомняне за тяхната вярност и достоен пример за следване. Той им казал: „ Аз знам, че не ще ме видите вече. Затова свидетелствувам ви в тоя ден, че аз съм чист от кръвта на всички ( той има в предвид неговата лична отговорност като служител на Господ и тържествено значение за него е означено от Пророка (Езекиил 33:7-9)) защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля.“ От страна на Павел няма компрометиране на истината, няма смесване с човешки философии, за да се направи по-привлекателна от евреи и езичници или за да се избегне нежеланото преследване. Християнски учител, който наистина може да изнесе такова свидетелство при такива обстоятелства е наистина войник на кръста. Z'93-222 R1558:6 (Hymn 34)