18 Март

'Когато се събудя, ще се наситя от изгледа Ти.' Псалм 17:15

Кой не е оценил важността на придобиването на подобие на нашия благословен Господ и Глава, без да почувства, че придобиването на този характер, ще отнеме цял живот! Не би могло да се постигне за един ден или за една година; но цял живот трябва да бъде посветен на това; и ден подир ден, ако сме верни, ние ще трябва да осъзнаем растежа в милости и развитие на Християнския характер. Не е достатъчно да знем истината или да я поддържаме чрез праведност. Ние трябва да видим, че истината дава своя основателен и определен ефект върху нашия характер. И ако истината е получена в добро и честно сърце, ние бихме имали уверението от Апостол Петър, че " никога няма да отпаднем", но в определеното време ще отидем в царството. Z'11-410 R4911:4 (Hymn 105)