17 Март

“Oтвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто.” Римляни 12:9

Както святостта и греха са противоположни, така и нашите чувства по този въпрос трябва да представят любовта и омразата. Да растем в любов към праведноста, означава да загубим някои склонности към грях. Нека тогава да култивираме омраза към греха, егоизма, нечистотата и всяко зло нещо, което може да намерим за лесно, за да култивира в нашите сърца прекрасните милости на Духа. Само в нашите умове старите неща са преминали и всичко е станало ново. Всъщност промяната ще се постигне, когато станем духовни същества. Междувременно, докато се считаме за достойни да учавстваме в първото възкресение, се изисква от нас да демонстрираме желание в мисълта, нашето искрено стремление, това е всичко, което Господ желае от нас. По никакъв друг начин това не би се демонстрирало на нашия Господ, освен чрез придържане към стриктно наблюдение на нашите сърца и мисли. Z'11-382 R4895:4 (Hymn 312)