16 Март

„Защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.“ Колосяни 3:3

Един Християнски писател е казал:“ Когато се намери верен последовател на Господа с отдадено сърце, няколко важни неща по-рано или по-късно ще се случат. Мекотата и кротостта на духа стават характеристики на ежедневния живот. Подчинително приемане на Божията воля за всеки час на деня ще бъде изразена; податливост в божиите ръце да се прави или страда за Негово удовлетворение; отговор с мекота на провокациите; спокойствие във време на тревога и смут; работа за интересите на другите (ако не се включват противоречащи си принципи), безчувственост към нападки и обиди; липса на безпокойство и раздразнение; освобождаване от грижи и страхове- много от тези и също много подобни разнообразни добродетели са намерени във външното поведение на такъв вътрешен живот като „ закрила от Христа в Бога“. Z'16-183 R5913:1 (Hymn 294)