15 Март

„Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.“ Матей 7:14

Не е ли стръмен пътя? Да, той е достатъчно стръмен, за да е достатъчен да приеме само Господния план и тези, които искат да напуснат всички други планове, проекти, въпроси и да отдадат себе си изцяло на неговата служба; и за тези, които искат да поемат наказания, които пътя може да донесе. Стремиш ли се ден подир ден да защитиш божия характер и да направиш известни Божиите праведни пътища? Старателно ли изучаваш, за да бъдеш изцяло запознат с истината, така че ти наистина да бъдеш жив посланик, известен и прочитан от всички хора в кръга на твоето влияние? Наистина ли си работник, който не се срамува? Наистина ли си от тези, които са се отдали на Господ, казвайки искрено:

„Вземи ме- искам да бъда
Завинаги само Твой?“

Ако е така, то ти си достатъчно канализиран, за да кажеш: „Само това нещо върша и правя всичко друго да се накланя към това нещо- да се покаже Божията слава и да се помогне на другите в чудесната светлина; и до тази степен аз култивирам и използвам каквито таланти притежавам като мъдър служител на моя Небесен Баща.“ Z'12-194 R5045:3 (Hymn 277)