14 Март

„Пригответе сърцата си за Господа и само Нему служете.“ 1 Царе 7:3

Нека ние, мили братя и сестри, които имаме привилегията да сме вестители на идващото царство, бъдем честни, стремителни, както е бил Йоан Кръстител, отдаващи сравнително малко внимание на обичаите и формалностите в света, но отдаващи значително внимание на нашата работа- да покажем славата на небесния Младоженец, да известим за него на всички, да запознаем всички със сроковете и условията на неговата заслуга и да бъдем свидетели на неговото присъствие сега, през жътвеното време на века, така че неговата веялка сега е в сила и че той ще може изцяло да прочисти хармана от плявата ;и че той ще събере житото в житницата на неговото царство и че болшинството от фалшивото християнство ще влезнат скоро във времето на голяма тревога. Ако сме верни в нашата служба, както първообразния Илия от тази страна на завесата, ние може да се почувстваме сигурни в нашето одобрение като членове на тялото на Осветения от другата страна на завесата и така че да имаме участие в страданията на сегашното време и в славата и честа на бъдещето. Z'06-31 R3713:4 (Hymn 255)