13 Март

„Да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.“ 2 Коринтяни 2:11

Сатана, противникът на Църквата е силен като лъв, упорит и напълно осъзнат. Както Апостол Павел казва, той търси всякаква възможност против нас. Той ни причаква, като гледа да ни погълне. Въпреки че е нащрек, той никога не ни доближава с ръмжане, но пълзи безшумно към нас, като търси някое ненаблюдавано време и място, за да ни погълне, да ни победи, да разруши нашия духовен живот и всъщност да унищожи нашата вяра в Бог. Някои са с тренирани уши, за да чуят неговите стъпки, докато други са незапознати с неговите навици и не биха чули и най-лекия звук; така че нека да сме с уши, които Господ е отпушил и чиито очи са осветени с очния мехлем на посвещението и отдаването на Господната воля, да бъдем бързи във възприятията да разпознаем доближаването на нашия заклет враг и да му устоим. Нека устоим, облечени в пълна броня, с която Божието Слово ни е снабдила и в неговата сила си служим с меча на Духа. Z'13-54 R5183:6 (Hymn 183)